Rozrzerzenie funkcjonalno?ci urz?dze? DEVELOP

Data Administrator
Data Administrator

Proste zarz?dzanie flot? urz?dze? DEVELOP ineo

Opis
Opcje

Data Administrator jest aplikacj?, dzi?ki ktrej administrowanie flot? urz?dze? DEVELOP ineo jest szybkie, a zarazem bardzo ?atwe. Upraszcza ona wprowadzanie adresw e-mail, jak rwnie? danych uwierzytelniania poprzez masowe pobieranie adresw e-mail z serwera poczty elektronicznej zgodnego z Microsoft Active Directory i LDAP

Umo?liwia rwnie? importowanie i eksportowanie danych uwierzytelniaj?cych (has?a, numery kart zbli?eniowych, danych biometrycznych itp.) pomi?dzy r?nymi urz?dzeniami DEVELOP ineo nawet r?nymi modelami i generacjami.

Data Administrator umo?liwia integracj? nowych urz?dze? z istniej?c? flot? urz?dze? szybciej i wydajniej ni? kiedykolwiek wcze?niej.

Najwa?niejsze funkcje:

  • Proste wprowadzanie wszystkich danych za pomoc? komputera: dane autoryzacyjne, adresy e-mail, FTP, SMB, WEBDAV, skrzynki u?ytkownikw, jak rwnie? tre?ci, tytu?w, prefiksw, sufiksw e-mail.
  • Szybkie i proste importowanie oraz eksportowanie danych z systemw zewn?trznych.
  • Obs?uga us?ug katalogowych Microsoft Active Directory i LDAP.
  • Tworzenie szablonw u?ytkownika, ktre u?atwiaj? zarz?dzanie kontami u?ytkownikw zapisanych na urz?dzeniu wielofunkcyjnym.
  • Wygodna obs?uga u?ytkownikw z poziomu pulpitu.
  • Ograniczenie dost?pu do funkcji urz?dzenia wielofunkcyjnego dla poszczeglnych u?ytkownikw np. przez ograniczenie praw administratora bez ujawniania has?a administratora.
  • Kopiowanie ustawie? pomi?dzy urz?dzeniami znajduj?cymi si? w tej samej sieci.
  • Wygodna obs?uga u?ytkownikw z poziomu pulpitu.


Proste zarz?dzanie flot? urz?dze? DEVELOP ineo

- Finiszer zszywaj?cy FS-532
Zszywanie 2 punktowe i naro?ne, taca odbiorcza na 4200 arkuszy, dodatkowa taca wyj?cia na 300 arkuszy, automatyczne obracanie, sortowanie i grupowanie.
Opcjonalnie: modu? zszywania grzebietowego (dodatkowo sk?adanie listowe i na p?), modu? dziurkuj?cy (2/4 otwory), modu? post insertera.- Modu? dziurkuj?cy GBC GP-501
Inteligentne dziurkowanie dla opraw spiralnych, drutowych i plastikowych, coil, velo i innych.- Modu? do oprawiania ksi??ek GP-502
Uk?adanie, dziurkowanie i bindowanie ksi??ek.- Wymienny twardy dysk HD-511
- Modu? instalacyjny RH-101 do HD-511
- Zestawy dziurkuj?ce do GP-501
- R?nokolorowe elementy binduj?ce do GP-502- Bank papieru PF-706
Normalny pobr papieru, 3 kasety po 2000 arkuszy ka?da, standardowe rozmiary od A5 do SRA3, min: 95 x 139 mm, max.: 324 x 463 mm, 40-300 g/m2, gramatura dost?pna ze ?rodkowej kasety 350 g/m2.
- Bank papieru PF-703
Pr?niowy pobr papieru, pojemno?? do 5000 arkuszy (21850 arkuszy, 11300 arkuszy), standardowe rozmiary od A5 do SRA3, min: 95 x 139 mm, max.: 324 x 463 mm, 40-300 g/m2, gramatura dost?pna ze ?rodkowej kasety 350 g/m2.
- Modu? heatera HT-505 do PF-703
- Mount kit FA-501 u?ycia w PF0703 jako modu? post insertera.
Formularz kontaktowy
- pole wymagane