Diagnostyka i zarządzanie flotą urządzeń

Ineo Care Services

Nowoczesne podejście do kontroli floty dzierżawionych urządzeń

Opis

ICS jest pakietem bezpłatnych usług oferowanych przez firmę BEN, którego zadaniem jest pomoc w świadomym zarządzaniu drukiem.

ICS to zestaw narzędzi informatycznych, który umożliwia wygodny nadzór i optymalizację procesu produkcji dokumentów w Twojej firmie. Rozwiązanie to pozwala na zdalną kontrolę nad stanem technicznym oraz wydajnością nawet bardzo złożonej i zróżnicowanej floty urządzeń drukujących zarówno w małych i średnich przedsiębiorstwach, jak również dużych korporacjach. ICS pozwala efektywnie zarządzać serwisowaniem i inwentaryzacją urządzeń drukujących, a także skutecznie mierzyć stopień zużycia materiałów eksploatacyjnych. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania obniżysz koszty druku, jak również usprawnisz interwencje związane z konserwacją i naprawą urządzeń.

Najważniejsze funkcje:

  • ICS pozwala na nadzorowanie wydajności urządzeń drukujących, śledzenie ich statusów oraz wysyłanych przez urządzenia alertów. W praktyce oznacza to dostęp do danych takich jak: poziom zużycia materiałów eksploatacyjnych, ilość papieru w maszynach, stan techniczny urządzenia.
  • ICS daje możliwość regularnego sporządzania sprawozdań z funkcjonowania systemów druku. Raporty takie pozwalają na bieżącą obserwację rezultatów optymalizacji procesu produkcji dokumentów, a także na łatwą kontrolę kosztów.
  • Dzięki systemowi automatycznego generowania wezwań serwisowych ICS pozwala zdalnie diagnozować problemy sprzętowe i znacząco skraca czas interwencji pomocy technicznej. Pakiet ten usprawnia także proces dostarczania materiałów eksploatacyjnych.

Nowoczesne podejście do kontroli floty dzierżawionych urządzeń