Zarządzanie kosztami i środowiskiem wydruku

Enterprise Suite: Device Manager

Większa efektywność dzięki skutecznemu, centralnemu monitorowaniu

Opis

Obok zarządzania użytkownikami i ich uprawnieniami, ważnym zadaniem administracyjnym jest monitorowanie urządzeń produkcyjnych, ich dostępności i wydajności. Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, które nie mogą być używane z powodu niedostatku materiałów eksploatacyjnych lub w wyniku problemów technicznych, uniemożliwiają pracownikom wykonywanie zadań w zwykły sposób i tym samym wywierają negatywny wpływ na ogólną produktywność biura.

Device Manager pomaga administratorowi w zapewnieniu ciągłej, wysokiej produktywności wszystkich zarejestrowanych urządzeń. Jednocześnie moduł dostarcza wygodnego interfejsu WWW do szybkiego i łatwego konfigurowania ustawień sieciowych i szczegółowych danych urządzeń (nazwa, miejsce, dział itp.). A ponieważ Device Manager przetwarza dane MIB, mogą być również obsługiwane urządzenia stron trzecich.

Najważniejsze funkcje:

  • Automatyczne wykrywanie i rejestrowanie kompatybilnych systemów w sieci, niewymagające procedur ręcznych.
  • Szybkie i elastyczne monitorowanie statusu poprzez WWW, przy czym dostępność systemu lub problemy są wskazywane przez ikony.
  • Indywidualne konfigurowanie powiadomień e-mail informujących o zmianach statusu lub problemach, łącznie z elastycznym przydzielaniem puli urządzeń różnym administratorom.
  • Szybkie przypisywanie wielu systemom i urządzeniom z góry skonfigurowanych ustawień sieciowych (np. podsieci, bramy, domeny) poprzez szablony.
  • Skuteczne przywoływanie odczytów liczników z wielu systemów i urządzeń, łącznie z automatycznym eksportem np. do aplikacji księgowości.

Większa efektywność dzięki skutecznemu, centralnemu monitorowaniu