Rozszerzenie funkcjonalności urządzeń

logo-develop

Direct Print

Automatyczne drukowanie bezpośrednio z pulpitu komputera

Opis

Oprogramowanie Direct Print umożliwia konfigurację parametrów wydruku i bezpośrednie powiązanie ich z aktywnymi folderami (hot folder), które mogą zostać umieszczone na przykład na pulpicie komputera.

Wydruk przy pomocy aktywnych folderów odbywa się poprzez przeciągnięcie i upuszczenie pliku na wcześniej utworzony folder ze zdefiniowanymi ustawieniami. Aplikacja umożliwia mn. zaprogramowanie indywidualnych ustawień stron dla okładek i ustawień uwierzytelniania, co dodatkowo skraca czas trwania całego procesu wydruku. Nie istnieją ograniczenia, jeśli chodzi o tworzenie folderów aktywnych, dlatego też można zautomatyzować wszystkie codzienne zadania wydruku.

Najważniejsze funkcje:

  • Szybkie i proste drukowanie przez przeciągnięcie ikon na pulpit.
  • Dowolna liczba ikon pozwalająca zdefiniować ustawienia druku – przydatna w przypadku często używanych ustawień, takich jak drukowanie broszur.
  • Natychmiastowe drukowanie plików PDF, TIFF, PCL i PS bez wybierania dodatkowych poleceń drukowania lub otwierania aplikacji źródłowych. (np. Adobe Acrobat Reader).
  • Drukowanie bezpośrednie chronione hasłem przy odpowiedniej konfiguracji opcji uwierzytelniania.

Automatyczne drukowanie bezpośrednio z pulpitu komputera