Aplikacje dla małych i średnich przedsiębiorstw

Personal Message
Personal Message

Łatwe wyświetlanie komunikatów firmowych na panelu urządzenia wielofunkcyjnego

Personal Print
Personal Print

Drukowanie w systemie kolejki wydruku dla małych i średnich przedsiębiorstw

Personal Scan
Personal Scan

Elastyczne i łatwe przesyłanie skanowanie dokumentów

Personal Copy
Personal Copy

Skanowanie w kolorze i bezpośrednie drukowanie również w kolorze

Personal Share
Personal Share

Bezpośrednie połączenie pomiędzy urządzeniem wielofunkcyjnym i Microsoft SharePoint

Formularz kontaktowy
- pole wymagane