Zarządzanie kosztami i środowiskiem wydruku

PaperCut MF

Nowoczesna aplikacja, która pozwoli efektywnie zarządzać flotą drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

Opis

PaperCut jest programem redukującym koszty wydruku poprzez zachęcanie użytkowników do świadomego i odpowiedzialnego korzystania z drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.

PaperCut MF zawiera dedykowane oprogramowanie, które integruje się bezpośrednio z panelem dotykowym drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego tak, aby umożliwić pełną kontrolę nad wydrukami i bezpieczeństwem środowiska wydruku.

PaperCut MF jest łatwym oprogramowaniem nie tylko w użytkowaniu, ale również we wdrożeniu i późniejszej administracji. Sprawdza się w organizacjach dowolnej wielkości, niezależnie od wykorzystywanego środowiska informatycznego jak również posiadanych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.

Najważniejsze funkcje:

  • Obniżenie kosztów produkcji dokumentów – Dzięki zastosowaniu oprogramowania PaperCut MF i odpowiedniej polityce drukowania możliwe jest obniżenie kosztów zużycia papieru, eksploatacji oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Ponadto, ma to ogromny wpływ na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
  • Własne polityka drukowania – Aplikacja PaperCut MF umożliwia kontrolowane kopiowanie i drukowanie zgodnie z ustaloną polityką drukowania, która ma na celu zachęcenie do odpowiedniego użytkowania urządzeń w firmie. Przy użyciu filtrowania lub zaawansowanych skryptów (JavaScript), możesz przekierować duże nakłady pracy na odpowiednie, wysokowydajne drukarki, ustawić wyskakujące okienka popup w celu potwierdzenia pojedynczych wydruków, automatycznie usuwać wydruki w niewłaściwym formacie oraz wskazywać alternatywną drukarkę, kiedy wybrane urządzenie jest wyłączone. Za pomocą odpowiednich ustawień, można przekształcać wydruki kolorowe na czarno-białe i według potrzeb wykonać drukowanie dwustronnie.
  • Drukowanie bez instalacji sterowników – PaperCut MF pozwala użytkownikom na bezprzewodowe drukowanie z laptopów, netbooków, smartfonów, iPadów, iPhonów, bez potrzeby instalowania sterowników czy dostępu do serwera. Dzięki w  pełni zintegrowanym procesom drukowania i wysyłania zadań na serwer są one zazwyczaj zatrzymywane , a następnie zwalniane przez użytkownika bezpośrednio z wybranej drukarki czy urządzenia wielofunkcyjnego.
  • Wydruk podążający za użytkownikiem – PaperCut MF zabezpiecza poufne dokumenty i redukuje liczbę niepotrzebnie wykonanych wydruków. Włączając usługę wydruku podążającego, użytkownik może ustawiać poszczególne wydruki w wirtualnej kolejce, po czym zwalniać je na urządzeniu MFP czy drukarce obsługującej aplikację PaperCut. Usługa ta wymaga autoryzacji użytkownika poprzez np. przyłożenie karty zbliżeniowej do czytnika lub wprowadzenie numeru konta. Po weryfikacji użytkownika poufne dokumenty będą udostępnione i gotowe do pobrania. Managerowie, nauczyciele oraz administratorzy systemowi mają uprawnienia do autoryzacji prac i wydruków przed ich udostępnieniem do dalszego obiegu.
  • Monitorowanie pracy – PaperCut MF w standardzie posiada ponad 50 predefiniowanych raportów, możliwość ich zapisu do formatów PDF, HTML, czy Microsoft Excel (.csv). Przez dowolną przeglądarkę można uzyskać dostęp do raportów i zarządzać nimi tak, aby były automatycznie generowane i wysyłane do skrzynek mailowych. Można również edytować raporty wprowadzając własne nagłówki i generować je z dowolną datą ustawiając zakres dat, filtrowanie i sortowanie na podstawie dostępnych danych.
  • Prosta obsługa – Instalator instaluje oprogramowanie na serwerze, a następnie automatycznie wyszukuje drukarki i urządzenia wielofunkcyjne znajdujące się w sieci. Użytkownik może stworzyć konta osobiste lub grupowe bezpośrednio przy pomocy kreatorów importu z usług katalogowych takich jak Active Directory, Open Directory, Novell eDirectory czy LDAP. Przy pomocy kreatorów instalacji bez trudu można zdefiniować typy użytkowników, ich uprawnienia, koszt wydruku strony i limity. Oprogramowanie klienta jest opcjonalne i może być sterowane bezpośrednio z serwera bez potrzeby dodatkowej instalacji/obsługi lokalnej. Technicy mogą szybko zainstalować i skonfigurować na urządzeniach MFP, bieżącą wersję oprogramowania PaperCut zarządzającego kopiowaniem, skanowaniem oraz faksem.
  • Centralne zarządzenie – Oprogramowanie PaperCut MF jest dostępne z każdej przeglądarki internetowej i lokalizacji sieciowej. Dzięki temu możliwe jest zaawansowane, centralne zarządzanie, kontrola i konfiguracja pomiędzy wszystkimi użytkownikami i urządzeniami przy pomocy intuicyjnego interfejsu użytkownika. Użytkownicy końcowi mają dostęp do zestawu narzędzi, które umożliwiają śledzenie ich czynności w czasie rzeczywistym, uzyskiwanie informacji o stanie rachunku, przeglądanie transakcji, dodawanie funduszy i kontrolowanie polityki drukowania.
  • Dostosowywanie wyglądu -Interfejs sieciowy może być dostosowany do potrzeb użytkownika, który może dowolnie zmieniać jego wygląd i styl dodając logo, dostosowując kolory i teksty.
  • Proste skalowanie -Współczesne projekty oprogramowania zapewniają skalowanie dla sieci we wszystkich rozmiarach, od 5 do nawet 500 000 użytkowników. Niezależnie od liczby serwerów i użytkowników końcowych w sieci przedsiębiorstwa, PaperCut MF ustawi odpowiednia parametry dostosowane do potrzeb.
  • Maksymalna dostępność systemu – PaperCut MF zapewnia wydajne działanie poprzez grupowanie w buforze wydruku, wyizolowanej aplikacji serwera i baz danych jak również zaawansowanemu systemowi automatyczne wykrywającemu błędy.

Nowoczesna aplikacja, która pozwoli efektywnie zarządzać flotą drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych