Diagnostyka i zarządzanie flotą urządzeń

Ineo Remote Care

System zdalnej diagnostyki stanu urządzeń DEVELOP

Opis

Ineo Remote Care to sprawdzony system zdalnego monitorowania firmy DEVELOP, który zapewnia profilaktyczne i niezwykle elastyczne usługi serwisowe. Wszystkie istotne dane systemowe są przesyłane bezpośrednio do centrum serwisowego firmy DEVELOP. Jest to proces automatyczny, niewymagający ingerencji użytkownika. Bezpośrednie przesyłanie informacji na temat problemów technicznych z urządzenia drukującego do centrum serwisowego pozwala zmniejszyć do minimum czas awarii oraz uniknąć czasochłonnego procesu obsługi zgłoszeń serwisowych.

Urządzenie DEVELOP może komunikować się z systemem bezpośrednio za pomocą bezprzewodowej technologii GSM lub GPRS, przez Internet / e-mailem lub faksem. Pozwala to na integrację z systemem informatycznym każdego przedsiębiorstwa – nawet takiego, o największych restrykcjach.

Najważniejsze funkcje:

  • Szyfrowane połączenie urządzenia wielofunkcyjnego DEVELOP z system Ineo Remote Care odbywać się może przy pomocy wielu kanałów komunikacji: GPRS, GSM, e-mail, fax lub HTTP.
  • Dwukierunkowa komunikacja pomiędzy urządzeniem wielofunkcyjnym a systemem Ineo Remote Care – dane są zawsze aktualne.
  • Monitorowanie wydajności wszystkich podłączonych urządzeń.
  • Funkcja automatycznego odczytu stanu urządzenia przekazuje bezpośrednio wszystkie istotne dane systemowe, w tym odczyty liczników.
  • Szczegółowe dane na temat stanu urządzenia są automatycznie przesyłane do działu wsparcia technicznego, gdzie po analizie następuje decyzja, czy wymagana jest interwencja technika, czy wystarczy pomoc zdalna.

System zdalnej diagnostyki stanu urządzeń DEVELOP