Aktualno?ci

Spotkanie dealerw Develop - Walencja czwartek, 6 października 2016

Wci?? jeszcze gor?ce nowo?ci, pi?kne zabytki oraz nowoczesna architektura oraz uczestnicy z ca?ego ?wiata - tak w wielkim skrócie mo?na podsumowa? kolejne doroczne spotkanie dystrybutorów marki Develop, które w tym roku odby?o si? w wci?? bardzo ciep?ej Walencji. Ju? nie mo?emy si? doczeka? tego co czeka nas w najbli?szym czasie: nowe urz?dzenia, rozwi?zania, oprogramowanie i du?o, du?o wi?cej...

Pierwsze nowo?ci ju? nied?ugo a tymczasem zapraszamy do zobaczenia kilku zdj?? z tego wyjazdu

 

  

 

  

powrót
Formularz kontaktowy
- pole wymagane